ALMEDALSPROGRAMMET

SÖNDAG 11.00

EKUMENISK HÖGMÄSSA "SÄND MIG" I VISBY DOMKYRKA

Medverkande: Thomas Petersson, biskop, Mats Hermansson, domprost, Jenny Dobers, regional kyrkoledare, Tomas Boström och kören Gudskelov.


SÖNDAG 20.00

RELIGIONSFRIHET – EN KULTURFRÅGA?

Utifrån den Emmy-nominerade dokumentären "My Enemy, My Brother" följer ett samtal om religionsfrihetens plats i vårt demokratiska samhälle. Hur kan kultur, media och religiösa ak- törer bidra till en kultur av religionsfrihet åt alla?

Medverkande: Katherine Cash, Joakim Hagerius, Hanna Gerdes, HannaandGoliath och Lena Bergström.


MÅNDAG 8.30 FRUKOSTSEMINARIUM

MAKT, MOD OCH MOTSTÅND

– vad gör Sverige för att stödja de som försvarar mänskliga rättigheter?

Debattklimatet hårdnar och populismen ökar. Hur ska Sverige stödja modiga personer som vägrar kompromissa om grundläg- gande demokratiska värderingar om mänskliga rättigheter? Vad kan Sverige göra via diplomati, företagsdialoger, bistånd och på andra sätt?

Medverkande: Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister, Georg Andrén, generalsekreterare, Diakonia, Jenny Dobers och Martin Wicklin.


MÅNDAG 12.15

LUNCHBÖN


MÅNDAG 13.00

ÄR SCOUTBÖN ETT UTTRYCK FÖR RELIGIÖS EXTREMISM?

Hur kan religiösa organisationer samverka med stat och kommun? Hur hittar vi rätt i ett mångreligiöst samhälle?

Under våren har frågan om stöd till religiösa föreningar diskuterats. Vissa menar att religiösa föreningar ska få stöd för profan verksamhet, men var går egentligen gränsen mellan vad som är religiöst och inte?

Medverkande: Joakim Hagerius håller i en diskussion med inbjudna politiker.


MÅNDAG 14.00

HUR SER DET RELIGIÖSA LANDSKAPET UT?

Vilken roll spelar religionen i framtidens Sverige? Är religion en privatsak som bör hållas utanför det o entliga rummet? Eller är religiösa rörelser en garant för öppenhet och demokrati?

Medverkande: Joel Halldorf, Elena Namli, David Thurell, Jenny Dobers, Anna Lindman.


MÅNDAG 15.15

PROFETISK DIAKONI – kan kristen tro ge kraft till politiskt engagemang?

Vad driver oss att stå upp för de som lever i utsatthet när kraven på förtroendevalda är omänskligt höga? Var  finns ledarskapet som har modet att leda när det blåser? Kan kyrkan ha svaret?

Medverkande: Kristina Axén Olin, Anna Ardin, Jenny Dobers.


MÅNDAG 17.00

SAFTMINGEL

RAKA FRÅGOR FRÅN BARN - RAKA SVAR FRÅN BARNMINISTERN

Vår barnpanel kommer ställa raka frågor om jämställdhet, yttrandefrihet och fredsfrågor - och de vill ha raka svar från barnministern. Frågorna har samlats in från barn över hela landet genom workshops med Barnens tankesmedja.

Medverkande: Lena Hallengren, Ylva Hällen, barnen Line, Victor och Cornelia som utfrågare. Sara Boström och musikanter.


MÅNDAG 20.00

DEBATTENS DRIVKRAFTER

– under ytan och bortom löpsedlarna

En av de grundläggande förutsätt- ningarna för demokratin är samhällsdebatten. Bakom varje uttalande, debattartikel, tweet och löpsedel ligger ett ställningstagande. Bakom varje ställningstagande  nns en drivkraft. Vilka drivkrafter är det som styr debatten?

Medverkande: Joel Halldorf, Karin Olsson, Joakim Hagerius, Lena Bergström, Pelle Lindvall.


TISDAG 9.00

ANDRUM


TISDAG 11.00

VEM FÅR HÖRAS I DAGENS SVERIGE?

Kyrkorna ser hur utrymmet för minoriteter mins- kar. Främlingsrädsla och i vissa fall -  entlighet breder ut sig och det  nns tendenser att mota ut religiös verksamhet från det o entliga rummet. Ett högaktuellt seminarium om det Sverige vi vill se efter riksdagsvalet.

Medverkande: David Thurell, Johanna Jönsson, Ulf Bjereld, Daniel Alm, Karin Wiborn.


TISDAG 12.15

LUNCHBÖN


TISDAG 13.00

SANNINGEN SKA GÖRA ER FRIA – kyrkorna och #metoo

Genom #metoo steg tiotusentals kvinnor fram och berättade om kränkningar och sexuella över- grepp – även i kyrkorna. Vilka särskilda utma- ningar  nns i de olika kyrkliga traditionerna och sammanhangen?

Medverkande: Esther Kazen, Magdalena Dahlborg, Broula Barnohro Oussi, Jiang Millington.


TISDAG 20.00

SVARTA MOLN

– EN AUSCHWITZ-ÖVERLEVARES BERÄTTELSE

Svarta Moln är en teatermonolog baserad på Walter Kielbas berättelse. Han var 17 år när han under andra världskriget blev deporterad och satt i  era olika nazistiska fångläger. Följs av ett samtal om mod, demokrati och yttrandefrihet och vårt ansvar inför framtiden.

Medverkande: Mattias Walan, Joakim Wohlfeil, Pär Alfredsson, Lena Bergström.


ONSDAG 8.30

FRUKOSTSEMINARIUM

HOS OSS ÄR VARJE MÄNNISKA EN VIP

Arbetslösheten sjunker men antalet personer som står långt från arbetsmark- naden ökar. Har Arbetsförmedlingen och politiken förstått vilken resurs ideella aktörer kan vara? Hur tänker politikerna? Vad vill organisationer- na? Välkommen till ett samtal om människor och möjligheter!

Medverkande: Mia Clewemar Lindquist, Pär Alfredsson, Azadeh Rojhan Gustafsson, Lotta Finstorp, Mia Nilson, Heidi Sandberg.


ONSDAG 12.15

LUNCHBÖN


ONSDAG 13.00

VAD SÄGER PARTILEDARNA OM FRAMTIDENS UTRIKESPOLITIK?

Hur ser alternativen ut i svensk utvecklings- politik i frågor som rör utrikespolitik, värderingar, jämställdhet, bistånd, företagsansvar, skattefykt, klimaträttvisa och export av krigsmateriel. Vad säger partiledarna?

Medverkande: Kenneth G Forslund, Kerstin Lundgren, Georg Andrén.


ONSDAG 17.00

SKA BISTÅND BYGGA MURAR RUNT EUROPA?

– om mod och motstånd och politikens moraliska ansvar

Vilken värld vill vi leva i? Ett samtal som börjar i föreställningen "Mod och Motstånd". Om fem människorättsförsvarares erfarenheter av hot mot demokratin. Om brottningen mellan höga politiska ideal och realpolitik. Om allas vårt ansvar för det fria ordet och varandra.

Medverkande: Johanna Jönsson, Maria Ferm, Christina Höj Larsson, Lilian Sjölund, Olle Alkholm, Georg Andrén.


ONSDAG 20.00

OM TRONS LÄNGTAN! MÄSSAN HUNGER

En kväll om längtan, att stå ut, tro och tacka...

Medverkande: Kör under ledning av Karin Hjal marsson, Johan Lyander och Tomas Boström.


ONSDAG 21.15

ATT SE DEN ANDRE IDAG OCH I FRAMTIDEN

Kan enkla möten göra skillnad?

Varför är det så svårt att förstå varandra? Behöver vi ett nytt språk? Kan satiren hjälpa oss att se andra och oss själva på ett nytt sätt?

Medverkande: Kent Wisti, Anna Lindman.


TORSDAG 8.15

NY KRISTEN HÖGER I SVERIGE?

Inför höstens val pekar opinionsundersökningar på förändringar i parti- sympatier bland vissa kristna väljare. Varför sker omsvängningarna? Påverkar en kristen höger svensk politik? Påverkas svenska kristna väljare av kristna högern i USA & Europa?

Har en ny kristen höger vuxit fram i svensk politik? Finns det motreaktio- ner? Vad säger partierna om kristen tro och påverkar det deras politik? Vilken roll bör kyrkan ha i att påver- ka opinionen?

Medverkande: Magnus Hagevi, Olle Alkholm, Frida Park.


TORSDAG 12.15

LUNCHBÖN


TORSDAG 13.00

Civilkurage kan övas upp – men spelar det någon större roll?

Genom utbildningar i civilkurage får deltagarna verktyg att stå upp för medmänniskor som utsätts för till exempel härskartekniker, rasism och våld.

Medverkande: Sandra Eriksson.


TORSDAG 20.30

DIASERT MED GOOD HARVEST

Dialog + konsert = diasert

Hanna Enlöf och Ylva Eriksson i duon Good Harvest samtalar med Linda Brandemark om livet i musiken och musiken i livet. De spelar också ett urval av sina låtar.


FREDAG 12.15

LUNCHBÖN


FREDAG 20.00

SINNESROGUDSTJÄNST

Tolvstegsrörelsen och kyrka möts i längtan om livsförändring, personlig utveckling och förvandlande liv.

Medverkande: Tomas Boström, Lilian Edman, Sara Boström, Patrik Silvereke, Gunnar Järeld, Janne Westman.


LÖRDAG 12.15

LUNCHBÖN


SÖNDAG 10.00

TEMAGUDSTJÄNST – Tro som politisk kraft

Om engagemang, hopp och att  nna det mod som vill en förändrad värld.

Medverkande: Olle Alkholm, Tomas Boström, Frida Hägglund, Anna Ljung, Anna Ardin,  Sara Boström, Patrik Silvereke, Gunnar Järeld, Elisabeth Lindgren.