KYRKAN MED INSIKT OCH UTSIKT MITT I VISBY


EFTER DET HÄR ...


Det finns, trots allt, hopp och tro på ett nytt liv

efter denna dystra tid.

Många i vår gemenskap, vänkrets

och omtanke är distanserade idag,

eller som man sa på gammalt kyrko-

språk; avsidestagna.

Vi tänker speciellt på er, låter våra ljus

brinna, våra böner höras och våra

sånger sjungas för er.

I ödmjuk tacksamhet bär vi också alla er

som arbetar inom vård och omsorg.


Vår kärlek känner inga avstånd och

magnolian utanför kyrkan trotsar all

uppgivenhet.