INSIDA


DU BEHÖVS OCKSÅ

... ÄNNU MER NU!


Vi har anpassat, förändrat, tänkt nytt och kreativt när det gäller vår församlings rika verksamhet i dessa tider av coronapandemi. Gensvaret från er och alla de som finns i och runt vår hägn, har varit översvallande positivt och fullt av kärlek och tro. Ändå kommer vi att fortsätra att leva med dessa tiders utmaningar en lång tid.


Vår ekonomiska situation har redan påverkats med förändrade och inställda gudstjänster, kulturevenemang och konserter med följden att vi tappar externa intäkter. Detta riskerar, i sin tur, att påverka Vårdklockans arbete på lång sikt även när restriktioner och rekommendationer lättas eller dras tillbaka tids nog.


Av den anledningen vill vi verkligen vädja om ditt stöd.

Genom att bli Månadsgivare till Vårdklockans församling bidrar du till vårt fortsatta hopp och vår starka tro och stora betydelsefulla gemenskap. Också på lång sikt.


Carl-Henrik Fridén, Församlingsstyrelsen