CREDO

Vi tror att Gud har skapat världen.


Vi tror att Jesus Kristus har återlöst den.


Vi tror att den heliga Anden lär oss att se vad Gud har gett oss.


Vi ångrar att vi många gånger vanhelgat Guds gåvor och gjort dem till avgudar.

     

Vi tror att den fysiska världen är Guds händers verk. Vi vill arbeta för att den bevaras, utvecklas och används med vördnad och ansvar av oss människor.

     

Vi tar med glädje emot de välsignelser Gud er oss själva och andra genom samhället, äktenskapet, sexualiteten och familjen.

  

Vi vill försvara alla mäns, kvinnors, barns, ungas, gamlas och handikappades rättigheter.


Vi vill arbeta för bättre livskvalitet.


Vi motsätter oss all diskriminering av de som tillhör en annan etnicitet, kultur eller religion än vi själva. Vi slår vakt om deras rättigheter och värdighet.

     

Vi tror på människors rätt och plikt att arbeta för eget och andras bästa och på deras rätt att äga och på deras plikt att förvalta sin egendom som ett lån från Gud.


Vi tror på kollektiva förhandlingar och konsumtion under ansvar.


Vi tror att ekonomisk och social nöd kan och skall avskaffas.

     

Vi vill kämpa för fred i världen, för frihet åt alla folk och för lag och rätt i umgänget mellan nationerna.

  

Vi tror att Guds ord segrar nu bland oss  människor och i våra förhållanden och att det en gång skall segra för alltid.


Vi tar med glädje emot vårt uppdrag att göra evangeliets liv synligt i världen.