INUTI

TILLÅTELSENS KAPELL

är en fysisk byggnad vid Roma kungsgård – alltid öppen – men också en liten visa om tillåtelsen att verkligen vara den man är.

FÖD MIG IGEN

handlar om att vara i rörelse, att inte stelna till och krympa in i sig själv. Sången är en bön om förnyelse och återvinning.

INNANFÖR

är en liten sorgesång, men också en sång om överlåtelse, trygghet och tillåt. Sången finns i Psalmer i 2000-talet med titeln "Innan verkligheten vaknat".

Med fyra musikvideor vill vi erbjuda ett alternativ till den traditionella själavården. Samtalet och mötet – skuldavskrivningen – är centrala inslag i våra gudstjänster och möten i kyrkan, men ibland behöver man kanske ett annat sätt att komma lite närmare ...

KÄRLEKENS KÄLLA

är en psalmtext från 1700-talets England, skriven av Charles Wesley. Den vill uttrycka tron om, trtots livets alla skiften, så finns det ett evigt källsprång som bär oss och ger oss nytt liv.