KYRKAN MED INSIKT OCH UTSIKT MITT I VISBY

ETT GOTT NYTT ÅR


Året som gått har varit påfrestande på många sätt. För somliga av oss av rent personliga skäl, för de allra flesta av oss av skäl som vi nog aldrig kunde föreställa oss.


Coronapandemin har satt sin prägel på varje dag, på varje relation, på varje land. Världen har krympt samtidigt som avstånden ökat människor emellan. Vi har tvingats hålla distansen till varandra. En självklar närhet till vänner, föräldrar, barn och barnbarn har inte varit lika självklara längre. Mötesplatserna har blivit färre och ensamheten har blivit plågsamt påtaglig för många. Vi har lidit med de äldre som tvingats till isolering, vi har längtat efter en närhet som tidigare varit enkel och kravlös. Sällskap, fester, samlingar, spontaniteter har lyst med sin frånvaro.

     

     Förbönen och omtanken för varandra har kanske aldrig varit så viktig och befogad som nu. Vi är en mänsklighet – oavsett nationalitet och ålder, social status och bakgrund.

Vi är ett med varandra. I dessa utmanande och krävande tider är det tydligare än någonsin.


     Nu ser vi fram emot ett nytt år och önskar att det skall bli gott. Våra böner innesluter alla de som är drabbade av Covid 19 på ett eller annat sätt, sjuka, sjukvårdspersonal, beslutsfattare, forskare. Vi ser fram emot en vaccinering som kan lindra pandemins verkningar och ge vardagens små självklarheter tillbaka till mänskligheten.


Vi ber att Gud skall öppna våra hjärtan för varandras utsatthet och att vi skall finna framkomliga vägar att visa vår kärlek till varandra.

Vi ber om tilltro och framtidstro att möta morgondagen och vi tackar för den kraft vi,

trots allt, har i varandras kärlek, omsorg och förbön.